Strona internetowa

* Strona główna

226 Przekierowania

* OSTENMARKIE

Strona forum Ostenmarkii

41 Przekierowania

WŁADZE

Brak nowych wiadomości Kancelaria Prezydenta

Kancalar pro Presidenta; bil'ij Pal'ic Kralskij a Vilkijprinsij

94 Wiadomości
77 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez Józefina Maria Karolina Augusta Hortjvotov-Oprah-Glucburg
w Odp: Uroczystość podpisa...
dnia Grudzień 11, 2017, 17:30:53

Brak nowych wiadomości Konsulat Stanu

Statnij Konsul

4 Wiadomości
4 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez Józefina Maria Karolina Augusta Hortjvotov-Oprah-Glucburg
w Komunikat prasowy ws. tr...
dnia Wrzesień 08, 2017, 15:26:28

Brak nowych wiadomości Sejm

Seim

0 Wiadomości
0 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez hr. Mikalaj Rahaskij-Nowoměskij
w I Posiedzenie Sejmu X ka...
dnia Styczeń 15, 2018, 19:58:52

Działy podrzędne: Sejm I Kadencji, Sejm II kadencji, Sejm III kadencji, Sejm IV kadencji, Sejm V kadencji, Sejm VI kadencji (20.03-18.06.2017), Sejm VII kadencji (18.06.2017-15.09.2017), Sejm VIII kadencji (3.07-1.10.2017), IX kadencja Sejmu (1.10.-29.12.2017), X kadencja Sejmu (12.12.2017-12.04.2018), Kancelaria Marszałka Sejmu Monarchii Przedruskiej, Konferencje
Brak nowych wiadomości Rząd Republiki Przedruskiej

Vlada Predruskij Republikini

4 Wiadomości
3 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez Heinrich Hilgendorf
w KOMUNIKAT PRASOWY 20/09/...
dnia Wrzesień 20, 2017, 14:38:45

Działy podrzędne: Kancelaria Lorda Kanclerza, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości , Ministerstwo Spraw Gospodarczych, Wysoki Komisariat do spraw współpracy na polu polityki zagranicznej z Dworem JKM, Ministerstwo Kultury i Oświaty Wyzszej
Brak nowych wiadomości Wymiar Sprawiedliwości

Spravedlivj Vimer

0 Wiadomości
0 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez Józefina Maria Karolina Augusta Hortjvotov-Oprah-Glucburg
w Odp: Prośba o sprawdzeni...
dnia Sierpień 16, 2017, 23:28:56

Działy podrzędne: Królewski Sąd Powszechny, Sąd Cywilno-Powszechny, Naczelny Trybunał Konstytucyjny

MIASTA

Brak nowych wiadomości Województwo Staroprzedruskie

Staropredruskij voěvostvo

0 Wiadomości
0 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez Siril Vojok
w Relacja ze zjazdu partii...
dnia Lipiec 07, 2017, 01:13:59

Działy podrzędne: Novij Miesto ned Rahou, Hrod sveteho Jeseho
Brak nowych wiadomości Województwo Poddrevsko-Dolnogermańskie

Poddrevskij a Dolnijhermanskij Voěvostvo

0 Wiadomości
0 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez Bohider hr. Lasklayov-Hrodskij
w Odp: Szczyt Pojednawczy
dnia Grudzień 02, 2017, 18:18:15

Działy podrzędne: STRONA BYLEGO POWIATU , Nowe Miasto Glukburskie, Poddreve, Prezydent i kancelaria Rady Stanowiącej, Rada Stanowiąca, Delegatura Gabinetu Krajowego na Województwo
Brak nowych wiadomości Województwo Górnobrzeskie

Hornijbreskij voěvostvo

0 Wiadomości
0 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez Siril Vojok
w Spotkanie programowe BZO...
dnia Marzec 04, 2017, 15:53:38

Działy podrzędne: Riha (Aderszpach), Prt

INSTYTUCJE

Brak nowych wiadomości Izba Imigracyjna

15 Wiadomości
5 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez Paweł Plata
w Wniosek o obywatelstwo
dnia Luty 01, 2017, 16:28:09

Brak nowych wiadomości Fundusz Ochrony Pracy

Funduš Pohronij Dialatu

0 Wiadomości
0 Wątków

Brak nowych wiadomości Rada Prasowa

Prěšnij Rad

2 Wiadomości
2 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez hr. Mikalaj Rahaskij-Nowoměskij
w STAWKA o której mowa w u...
dnia Sierpień 17, 2017, 01:07:37

Brak nowych wiadomości Izba Nadzoru i Skarbu

Dozorská a Skarbová Isba

0 Wiadomości
0 Wątków

Brak nowych wiadomości Izba Podatkowa

Danská Isba

0 Wiadomości
0 Wątków

Brak nowych wiadomości Sztab Generalny Naczelnych i Królewskich Sił Zbrojnych

Hluvnij Štab pro Načelnij a Kralskij Sil' pro Vojovanini

0 Wiadomości
0 Wątków

Brak nowych wiadomości Akademia Nowomiejska

AKADEMĚ NOVOMĚSKIJ

6 Wiadomości
4 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez hr. Mikalaj Rahaskij-Nowoměskij
w Obrona Proprofesorska
dnia Sierpień 28, 2017, 17:26:47

Działy podrzędne: Strona internetowa, Wydział Prawa, Wydział Języka Przedruskiego, Wydział Filologiczny, Interdocencja Nauk Humanistycznych, Rada Języka Przedruskiego, dawny Prezydencki Instytut Historii, Rektor Akademii Nowomiejskiej
Brak nowych wiadomości Narodowy Instytut Naukowy

0 Wiadomości
0 Wątków

Działy podrzędne: Dział historyczno - archeologiczny , Dziekanat
Brak nowych wiadomości Izba Wyborcza

26 Wiadomości
15 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez Lines Rihis
w Wybory Prezydenckie 12.2...
dnia Grudzień 21, 2017, 12:56:14

Działy podrzędne: Wnioski i zgłoszenia

SYSTEM BANKOWY

Brak nowych wiadomości Bank Narodowy

Narodvj Bank

0 Wiadomości
0 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez Siril Vojok
w Odp: WYCENA WALUT do KPR
dnia Wrzesień 06, 2017, 20:47:00

Działy podrzędne: Komisarz wyceny walut i surowców, Naczelny Urząd Transakcyjny
* Bank Powszechny BSP

Moderator: Siril Vojok

178 Przekierowania

GOSPODARKA

* PPl "PredruskijAir" SSS

32 Przekierowania

PRZEDSTAWICIELSTWA DYPLOMATYCZNE

Brak nowych wiadomości Ambasada Królestwa Dreamlandu

Ambasada pro Kralstvo Dreamlandu

0 Wiadomości
0 Wątków

Brak nowych wiadomości Ambasada Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Ambasada pro Kralská-Republika Dvojhá Narodu

0 Wiadomości
0 Wątków

ZWIĄZKI WYZNANIOWE

Brak nowych wiadomości Kościół Słowiański

1 Wiadomości
1 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez Filaret
w REKRUTACJA
dnia Kwiecień 17, 2016, 19:19:03

Działy podrzędne: Biblioteka Praw Kościelnych, Synod Duchownych
Brak nowych wiadomości Zbór Salomona

Monoteistyczna religia nawiązująca do tradycji biblijnych i masońskich bardzo głęboko zakorzeniona w kulturze Republiki Przedruskiej. Członkami zboru od wieków zawsze były elity państwa.

1 Wiadomości
1 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez Bohider hr. Lasklayov-Hrodskij
w WZÓR WNIOSKU O CZŁONKOST...
dnia Grudzień 17, 2016, 00:18:23

Działy podrzędne: Nauki , Dokumentacja, Wielka Sala

PARTIE POLITYCZNE I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Brak nowych wiadomości Stronnictwo Republikańskie

Moderator: Bohider hr. Lasklayov-Hrodskij

14 Wiadomości
11 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez Bohider hr. Lasklayov-Hrodskij
w KOMUNIKAT PRASOWY 02/12/...
dnia Grudzień 02, 2017, 22:15:02

Działy podrzędne: Dokumentacja partyjna, Archiwum
Brak nowych wiadomości Socjaldemokracja Dolnogermanów Przedruskich

Socialdemokration von Aufrusischich Germanich, Dolnijhermanská a Predruská Socjalnijdemokratična Partě, SdDP

0 Wiadomości
0 Wątków

Brak nowych wiadomości Przedruskie Stronnictwo Demokratyczne

Predruskij Stronctvo pro Demokrace, Predrusische Forhold vor Demokration, PSpD

1 Wiadomości
1 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez Siril Vojok
w Kongres programowy
dnia Lipiec 04, 2017, 12:05:55

Brak nowych wiadomości Partia Konserwatywna

Konservativnij Stronstvo

0 Wiadomości
0 Wątków

Brak nowych wiadomości Partia Socjaldemokratyczna

Socjalnjdemokratična Partě

Moderator: Anton Koval

2 Wiadomości
2 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez Anton Koval
w Zarys programowy BZO
dnia Styczeń 16, 2017, 23:45:15

Brak nowych wiadomości Związek Litów w Republice Przedruskiej

Unis Liatovis os Primruskas Republika Una Litov ve Predruskij Republice

Moderator: Andrija Liatis

1 Wiadomości
1 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez Andrija Liatis
w Program Związku Litów w ...
dnia Marzec 07, 2016, 17:54:28

Media

Brak nowych wiadomości STATNIJ PRĚŠKIJ HOLDING Spółka Skarbu Państwa

STATNIJ PRĚŠKIJ HOLDING Spolnost Statnijho Skarbu

9 Wiadomości
1 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez Siril Vojok
w Odp: Plebiscyt NAŠÁ PĚŠN...
dnia Maj 22, 2017, 23:41:28

Działy podrzędne: PPA
Brak nowych wiadomości Predruskě Media

0 Wiadomości
0 Wątków

Działy podrzędne: Predruskě Vesti, Rahaskie Nowiny
Brak nowych wiadomości IMP Predrusia

0 Wiadomości
0 Wątków

Działy podrzędne: Przedruk i Komentarze
* "Niezależna"

121 Przekierowania

INNE

Brak nowych wiadomości Wydarzenia

17 Wiadomości
4 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez Bohider hr. Lasklayov-Hrodskij
w Odp: Zaproszenie na olim...
dnia Lipiec 06, 2017, 15:13:05

Brak nowych wiadomości ARCHIWUM

1 Wiadomości
1 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez hr. Mikalaj Rahaskij-Nowoměskij
w Wspólna Lista Wyborcza n...
dnia Marzec 11, 2017, 15:24:33

Działy podrzędne: Rada Państwowa, Porozumienie Obywatelskie Centrum, Wysoka Izba Królewska, Konfederacja Centro-Prawicy, Związek Glukburski, Uniwersytet Narodowy
Brak nowych wiadomości Off-subject

21 Wiadomości
5 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez Eustachy Sapieha
w Odp: Pytanie
dnia Sierpień 26, 2016, 06:32:46

Brak nowych wiadomości Przywitaj się

Jesteś nowy? Opowiedz nam coś o sobie!

134 Wiadomości
27 Wątków

Ostatnia wiadomość wysłana przez Ferdynand Dugosz
w Odp: Witam obywatelii Pr...
dnia Listopad 01, 2017, 19:14:59

  • Brak nowych wiadomości
  • Przekieruj forum

Predruská Monarkia - Centrum informacji

Statystyki forum Statystyki forum

1275 wiadomości w 429 wątkach, wysłana przez 48 użytkowników. Najnowszy użytkownik: Lešek Hus
Ostatnio wysłane: "I Posiedzenie Sejmu X ka..." ( Styczeń 15, 2018, 19:58:52 )
Zobacz ostatnio wysłane wiadomości
[Więcej statystyk]

Użytkownicy online Użytkownicy online

1 Gość, 0 Użytkowników

Dziś online: 1. Najwięcej online: 16 (Październik 22, 2017, 20:18:04)

Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum
blackshothacks kici-kici classicdayz krolestwo furenzu